Microlife A6 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay

(0 nhận xét)

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
AFIB hỗ trợ phát hiện rung nhỉ. Công nghệ Mam, 99 lần nhớ, lưu ngày giờ, adapter.

1.000.000 ₫ 1000000.0 VND 1.000.000 ₫

1.000.000 ₫

(1.000.000 ₫ / Hop [1May])

    Sự kết hợp này không tồn tại.

    Điều khoản và Điều kiện
    Hoàn tiền trong 30 ngày
    Giao hàng: Từ 2 tới 3 ngày làm việc