Microlife A3L Comfort - Do Huyet Ap Bap Tay

  • Model
  • MAM Technology
  • PC connection
  • BIHS protocol

1,650,000 ₫ 1,650,000 ₫ 1650000.0 VND

1,650,000 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
Công nghệ IMT, chế độ 3 lần MAM, 2 người sử dụng, 99 lần nhớ.


30-day money-back guarantee
Free Shipping in V.N.
Buy now, get in 2 days

Specifications for Microlife A3L Comfort - Do Huyet Ap Bap Tay

Model BP A3L Comfort
MAM Technology yes
PC connection yes
BIHS protocol yes