Microlife A5 PC - Do Huyet Ap Bap Tay

  • Model
  • AFIBsens Technology
  • PC connection
  • BIHS protocol
  • Gentle+ technology
  • Bluetooth Smart

1,950,000 ₫ 1,950,000 ₫ 1950000.0 VND

1,950,000 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
AFIB hỗ trợ phát hiện rung nhĩ. Công nghệ Mam. 2 lần bộ nhớ, adapter Kết nối PC.


Model: A5 PC
AFIBsens Technology: yes
PC connection: yes
BIHS protocol: yes
Gentle+ technology: Yes
Bluetooth Smart: yes


30-day money-back guarantee
Free Shipping in V.N.
Buy now, get in 2 days