Microlife B3 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay

  • Model
  • MAM Technology
  • BIHS protocol
  • Gentle+ technology

1,350,000 ₫ 1,350,000 ₫ 1350000.0 VND

1,350,000 ₫

Option not available

This combination does not exist.

Add to Cart

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
Công nghệ SmartMAM thông minh, 99 lần nhớ kèm ngày giờ, chức năng kiểm tra túi hơi, túi dây kéo, adapter.


Model: B3 BASIC
MAM Technology: yes
BIHS protocol: yes
Gentle+ technology: Yes


30-day money-back guarantee
Free Shipping in V.N.
Buy now, get in 2 days