Tyrotab [24v]

(0 nhận xét)

7.000 ₫ 7000.0 VND 7.000 ₫

7.000 ₫

(7.000 ₫ / Hop [24Tabs])
  • SĐK
  • Tyrothricin
    • 1 mg

Sự kết hợp này không tồn tại.

SĐK: VD-23806-15
Tyrothricin: 1 mg

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 30 ngày
Giao hàng: Từ 2 tới 3 ngày làm việc