Microlife A3L Comfort - Do Huyet Ap Bap Tay

  • Model
  • MAM Technology
  • PC connection
  • BIHS protocol

1,650,000 ₫ 1,650,000 ₫ 1650000.0 VND

1,650,000 ₫

Tùy chọn không hỗ trợ

Sự kết hợp này không tồn tại.

Thêm vào giỏ hàng

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
Công nghệ IMT, chế độ 3 lần MAM, 2 người sử dụng, 99 lần nhớ.


Model: BP A3L Comfort
MAM Technology: yes
PC connection: yes
BIHS protocol: yes


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại V.N.
Mua ngay, nhận trong 2 ngày