Danh mục
Prospan Cough Lozenges [2vi x10v]
80.000 ₫ 80.000 ₫ 80000.0 VND
OPC Cortonyl 25ml
70.000 ₫ 70.000 ₫ 70000.0 VND
HD Pharma Natri Clorid 0.9%
3.000 ₫ 3.000 ₫ 3000.0 VND
IMP Vitamin C 500mg VNA [Chai|200Vien]
1.000 ₫ 1.000 ₫ 1000.0 VND
Eagle - Dầu xanh 3ml
18.000 ₫ 18.000 ₫ 18000.0 VND
Hoat huyet duong nao - Bao duong [5vi x20v]
95.000 ₫ 95.000 ₫ 95000.0 VND
Nam Ha Coldi B Xit Mui 15ml
24.000 ₫ 24.000 ₫ 24000.0 VND
thuốc xịt mũi trị sổ mũi, ngạt mũi, viêm mũi xoang
Hoat huyet Nhat Nhat [3vi x10vien]
110.000 ₫ 110.000 ₫ 110000.0 VND
Anti-allergic medicine
PMD Tyrotab [10vi x8v]
4.000 ₫ 4.000 ₫ 4000.0 VND