HD Pharma Natri Clorid 0.9%
3,000 ₫ 3,000 ₫ 3000.0 VND
COVID 19 Ag Test - Humasis
115,000 ₫ 115,000 ₫ 115000.0 VND
Stella Partamol eff. 500mg
3,000 ₫ 3,000 ₫ 3000.0 VND
Omron Scale HN-289
680,000 ₫ 680,000 ₫ 680000.0 VND
Orlistat Stada 120mg PER PILL [2vi x21v]
11,000 ₫ 11,000 ₫ 11000.0 VND
IBRAFEN OPV 30ML
36,000 ₫ 36,000 ₫ 36000.0 VND
B Braun Lifo Scrub 100ml
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND
Cao Ich Mau BD 250ml
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND
OGCare Que thu [Hop|25que]
230,000 ₫ 230,000 ₫ 230000.0 VND
OGCare [Hop|1may]
1,000,000 ₫ 1,000,000 ₫ 1000000.0 VND
Powder Free Latex Examination Gloves [Box|100pcs]
120,000 ₫ 120,000 ₫ 120000.0 VND
Bao khi khang [2vi x10v]
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND
ANIOSGEL 85 NPC 5Litter
1,300,000 ₫ 1,300,000 ₫ 1300000.0 VND
May Do Huyet Ap Omron HEM 7120
745,000 ₫ 745,000 ₫ 745000.0 VND
HCL Mask [Box|50pcs]
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND