HD Pharma Natri Clorid 0.9%
3,500 ₫ 3,500 ₫ 3500.0 VND
Bocalex Multi [Tube|20Vien]
2,000 ₫ 2,000 ₫ 2000.0 VND
COVID 19 Ag Test - Humasis
125,000 ₫ 125,000 ₫ 125000.0 VND
Vitamin PP 50mg H/60
3,000 ₫ 3,000 ₫ 3000.0 VND
Powder Free Nitrile Examination Gloves [Box|100pcs]
165,000 ₫ 165,000 ₫ 165000.0 VND
EFFERALGAN 500MG [4vi x4v]
4,000 ₫ 4,000 ₫ 4000.0 VND
Omron Scale HN-289
680,000 ₫ 680,000 ₫ 680000.0 VND
Orlistat Stada 120mg PER PILL [2vi x21v]
11,000 ₫ 11,000 ₫ 11000.0 VND
IBRAFEN OPV 30ML
36,000 ₫ 36,000 ₫ 36000.0 VND
B Braun Lifo Scrub 100ml
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND
Cao Ich Mau BD 250ml
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND
OGCare Que thu [Hop|25que]
230,000 ₫ 230,000 ₫ 230000.0 VND
OGCare [Hop|1may]
1,000,000 ₫ 1,000,000 ₫ 1000000.0 VND
Powder Free Nitrile Examination Gloves [Box|100pcs]
235,000 ₫ 235,000 ₫ 235000.0 VND
Powder Free Nitrile Examination Gloves [Box|100pcs]
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND
Powder Free Nitrile Examination Gloves [Box|100pcs]
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND
Bao khi khang [2vi x10v]
185,000 ₫ 185,000 ₫ 185000.0 VND
ANIOSGEL 85 NPC 5Litter
1,300,000 ₫ 1,300,000 ₫ 1300000.0 VND