OMRON Automatic May Do Huyet Ap Omron HEM 7156

(0 review)

Công nghệ Intellisense, chỉ dẫn quấn vòng bít, báo lỗi cử động người, báo huyết áp cao, báo nhịp tim bất thường, lưu kết quả 60 lần đo trước đó. Sủ dụng công nghệ IntelliWrap 360, giúp việc đo chính xác hơn.

1,350,000 ₫ 1350000.0 VND 1,350,000 ₫

1,350,000 ₫

(1,350,000 ₫ / Hop [1May])
  • Weight (Gross)
  • Size
  • Type
  • Intellisense Technology
  • Accuracy
  • Reading Storage
  • Arm Cuff
  • User Friendliness
  • Battery Type

This combination does not exist.

Weight (Gross): 570 gms
Size: 120 x 120 x 150 MM
Type: Upper Arm
Intellisense Technology: Fully Automatic
Accuracy: ±3 mmHg
Reading Storage: Last 60 times
Arm Cuff: 22 to 32 cm
User Friendliness: Yes
Battery Type: 4AAA batteries

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

Medicine, Pharmacy MarketPlace