Microlife Nhiet Ke Hong Ngoai FR1MF1
1,000,000 ₫ 1,000,000 ₫ 1000000.0 VND
Microlife S6400 - Can dien tu
500,000 ₫ 500,000 ₫ 500000.0 VND
Microlife OXY 200 - May đo Nong do Oxi
1,250,000 ₫ 1,250,000 ₫ 1250000.0 VND
Microlife Túi hơi định khuôn
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND
Microlife Túi hơi size
160,000 ₫ 160,000 ₫ 160000.0 VND
Microlife B3 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay
1,350,000 ₫ 1,350,000 ₫ 1350000.0 VND
Microlife B6 Advanced Connect - Do Huyet Ap Bap Tay
2,850,000 ₫ 2,850,000 ₫ 2850000.0 VND
Microlife BP 3NZ1 - Do Huyet Ap Bap Tay
800,000 ₫ 800,000 ₫ 800000.0 VND
Microlife A2 Classic - Do Huyet Ap Bap Tay
820,000 ₫ 820,000 ₫ 820000.0 VND
Microlife A3L Comfort - Do Huyet Ap Bap Tay
1,650,000 ₫ 1,650,000 ₫ 1650000.0 VND
Microlife A5 PC - Do Huyet Ap Bap Tay
1,950,000 ₫ 1,950,000 ₫ 1950000.0 VND
Microlife A6 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay
1,950,000 ₫ 1,950,000 ₫ 1950000.0 VND
Microlife Digital Thermometer MT550 - Swift
210,000 ₫ 210,000 ₫ 210000.0 VND
Microlife Digital Thermometer MT500 - Basic
95,000 ₫ 95,000 ₫ 95000.0 VND
Microlife Hot & Cold Bag
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND