Categories
Pocari Sweat Powder [Hop|5Goi]
4,000 ₫ 4,000 ₫ 4000.0 VND
Melygra [Chai/30v]
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND
Hoat huyet duong nao - Bao duong [5vi x20v]
95,000 ₫ 95,000 ₫ 95000.0 VND
Mega Brain [Vien]
6,400 ₫ 6,400 ₫ 6400.0 VND
Mua 5 Hộp (300vien) giá tốt hơn
Mega Ferrovit [5Vi x 10Vien]
1,500 ₫ 1,500 ₫ 1500.0 VND
Chọn số lượng 50 viên = 1 Hộp.

Săt (II) sulfat 162,00mg
Folic Acid [B9] 0.750mg
Vitamin B12 7.50 mcg
Uống mỗi ngày 01 lần, Mỗi lần 01 Viên (sáng),

Medicine, Pharmacy MarketPlace