Categories
Long Huyet PH [2vi x12v]
50,000 ₫ 50,000 ₫ 50000.0 VND
OMRON Automatic May Do Huyet Ap Omron HEM 7156
1,350,000 ₫ 1,350,000 ₫ 1350000.0 VND
Công nghệ Intellisense, chỉ dẫn quấn vòng bít, báo lỗi cử động người, báo huyết áp cao, báo nhịp tim bất thường, lưu kết quả 60 lần đo trước đó. Sủ dụng công nghệ IntelliWrap 360, giúp việc đo chính xác hơn.
May Do Huyet Ap Omron HEM 7120
890,000 ₫ 890,000 ₫ 890000.0 VND
Công nghệ Intellisense, chỉ dẫn quấn vòng bít, báo lỗi cử động người, báo huyết áp cao, báo nhịp tim bất thường, lưu kết quả lần đo cuối.
V-Lok Bao do Huyet Ap
295,000 ₫ 295,000 ₫ 295000.0 VND
Make to Order only, please pre-order
Riester Bao do Huyet Ap - Ger
750,000 ₫ 750,000 ₫ 750000.0 VND
Make to Order only, please pre-order
Microlife Túi hơi định khuôn
250,000 ₫ 250,000 ₫ 250000.0 VND
Microlife Túi hơi size
160,000 ₫ 160,000 ₫ 160000.0 VND
Microlife A6 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay
1,950,000 ₫ 1,950,000 ₫ 1950000.0 VND
Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
AFIB hỗ trợ phát hiện rung nhỉ. Công nghệ Mam, 99 lần nhớ, lưu ngày giờ, adapter.
May Do Huyet Ap Omron HEM 8712
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND
Mega Ferrovit [5Vi x 10Vien]
1,500 ₫ 1,500 ₫ 1500.0 VND
Chọn số lượng 50 viên = 1 Hộp.

Săt (II) sulfat 162,00mg
Folic Acid [B9] 0.750mg
Vitamin B12 7.50 mcg
Uống mỗi ngày 01 lần, Mỗi lần 01 Viên (sáng),

Medicine, Pharmacy MarketPlace