Hoat huyet Nhat Nhat [3vi x10vien]

(0 nhận xét)

Anti-allergic medicine

110.000 ₫ 110000.0 VND 110.000 ₫

110.000 ₫

(110.000 ₫ / Hop [3vi x10tabs])
 • Đương quy (Radix Angeliacae sinensis)
  • 1500mg
 • Ích mẫu (Herba Leonuri japonica)
  • 1500mg
 • Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)
  • 1500mg
 • Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)
  • 1500mg
 • Xích thược (Radix Paeoniae)
  • 750mg
 • Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)
  • 750mg

Sự kết hợp này không tồn tại.

Đương quy (Radix Angeliacae sinensis): 1500mg
Ích mẫu (Herba Leonuri japonica): 1500mg
Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae): 1500mg
Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata): 1500mg
Xích thược (Radix Paeoniae): 750mg
Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii): 750mg

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 30 ngày
Giao hàng: Từ 2 tới 3 ngày làm việc


Mã vạch: 8936079381417