Microlife A6 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay

(0 nhận xét)

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
AFIB hỗ trợ phát hiện rung nhỉ. Công nghệ Mam, 99 lần nhớ, lưu ngày giờ, adapter.

1.950.000 ₫ 1950000.0 VND 1.950.000 ₫

1.950.000 ₫

(1.950.000 ₫ / Hop [1May])
  • Model
  • AFIBsens Technology
  • MAM Technology
  • BIHS protocol
  • Gentle+ technology

Sự kết hợp này không tồn tại.

Model: A6 Basic
AFIBsens Technology: yes
MAM Technology: yes
BIHS protocol: yes
Gentle+ technology: Yes

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 30 ngày
Giao hàng: Từ 2 tới 3 ngày làm việc