Microlife A6 Basic - Do Huyet Ap Bap Tay

(0 review)

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
AFIB hỗ trợ phát hiện rung nhỉ. Công nghệ Mam, 99 lần nhớ, lưu ngày giờ, adapter.

1,950,000 ₫ 1950000.0 VND 1,950,000 ₫

1,950,000 ₫

(1,950,000 ₫ / Hop [1May])
  • Model
  • AFIBsens Technology
  • MAM Technology
  • BIHS protocol
  • Gentle+ technology

This combination does not exist.

Model: A6 Basic
AFIBsens Technology: yes
MAM Technology: yes
BIHS protocol: yes
Gentle+ technology: Yes

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days

Medicine, Pharmacy MarketPlace