Microlife Nhiet Ke Hong Ngoai NC200

(0 review)

Clinically Validated - ISO protocol.
Chứng nhận kiểm nghiệm độ chính xác bởi hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc (BHS protocal).
AFIB hỗ trợ phát hiện rung nhỉ. Công nghệ Mam, 99 lần nhớ, lưu ngày giờ, adapter.

1,000,000 ₫ 1000000.0 VND 1,000,000 ₫

1,000,000 ₫

(1,000,000 ₫ / Hop [1May])

    This combination does not exist.

    Terms and Conditions
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days

    Medicine, Pharmacy MarketPlace