MSD Orgametril [Hop|30vien]

(0 review)

Số đăng kí: VN-21209-18
Điều trị đa kinh, rong kinh, vô kinh, lạc nội mạc tử cung, bệnh vú lành tính.

2,500 ₫ 2500.0 VND 2,500 ₫

2,500 ₫

(75,075 ₫ / Hop [1vi x30vien])
  • Origin / Nước SX
  • Manufacturer / NSX
  • Lynestrenol
    • 5 mg

This combination does not exist.

Origin / Nước SX: Netherlands
Manufacturer / NSX: N.V. ORGANON
Lynestrenol: 5 mg

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days


Barcode: FA000035

Medicine, Pharmacy MarketPlace