RANTAC 300 [10vi x10v]

(0 review)

Loét tá tràng cấp tính, loét dạ dày lành tính và điều trị duy trì. Tình trạng tăng tiết bệnh lý: hội chứng Zollinger-Ellison. Trào ngược dạ dày, thực quản. Loét dạ dày, tá tràng do thuốc.

3,500 ₫ 3500.0 VND 3,500 ₫

3,500 ₫

(3,500 ₫ / Vien)
  • Ranitidin hydroclorid (equivalent Ranitidin)

This combination does not exist.

Ranitidin hydroclorid (equivalent Ranitidin): 300 mg

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days


Barcode: 8901088180100

Medicine, Pharmacy MarketPlace