Nhà thuốc Famacie - DDKD DAINTREE Co. Ltd. Phiên bản Hệ thống 15.0+e

Thông tin về Nhà thuốc Famacie - DDKD DAINTREE Co. Ltd. một ứng dụng của Odoo, ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics
Adyen Payment Acquirer
NCC dịch vụ Thanh toán: Adyen Implementation
NCC Dịch vụ thanh toán Ogone
NCC dịch vụ Thanh toán: Ogone Implementation
Stripe Payment Acquirer
Payment Acquirer: Stripe Implementation

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Tài chính - Chung
Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Mỹ
1099 Reporting
Dễ dàng xuất dữ liệu 1099 để gửi hồ sơ điện tử với bên thứ ba.
Báo cáo Tài chính US
Kế toán Việt Nam